5 ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΟΦΘΑΛΜΏΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΎΝΤΑΙ ΑΠΌ HIV - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΊΑ

Πώς το AIDS μπορεί να επηρεάσει το όραμαΕπιλογή Συντάκτη
Τι προκαλεί το Labirintite;
Τι προκαλεί το Labirintite;
Ο HIV μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε μέρος του οφθαλμού, από πιο επιφανειακές περιοχές όπως τα βλέφαρα, στους βαθιούς ιστούς όπως ο αμφιβληστροειδής, το υαλοειδές και τα νεύρα, προκαλώντας ασθένειες όπως η αμφιβληστροειδίτιδα, η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, το σάρκωμα Kaposi και διάφοροι τύποι μολύνσεων των ματιών. Οι πιθανότητες να επηρεαστεί η όραση από τη μόλυνση είναι μεγαλύτερες όταν η νόσος είναι σε πιο προχωρημένα στάδια, λόγω των ανοσολογικών αλλαγών που προκαλούνται από την ασθένεια, καθώς και από ευκαιριακές λοιμώξεις που επωφελούνται από την ασυλία για να εγκα