ΈΜΦΡΑΓΜΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ: ΤΑ ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ - ΚΑΡΔΙΑΚΈΣ ΠΑΘΉΣΕΙΣ

Τα συμπτώματα του εμφράγματος σε γυναίκες και τι να κάνουνΕπιλογή Συντάκτη
Απλές στρατηγικές για την καταπολέμηση του πόνου των ματιών και των κουρασμένων Vista
Απλές στρατηγικές για την καταπολέμηση του πόνου των ματιών και των κουρασμένων Vista
Μια σιωπηρή καρδιακή προσβολή σε μια γυναίκα χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη καρδιακής προσβολής, αλλά χωρίς την παρουσία κλασικών συμπτωμάτων, όπως η παρουσία ενός πολύ σφιχτού θωρακικού πόνου που εμφανίζεται στην περιοχή της καρδιάς αλλά ακτινοβολεί στον βραχίονα, γάνωμα ή στομάχι. Με αυτόν τον τρόπο, πολλές γυναίκες μπορεί να έχουν καρδιακή προσβολή, αλλά να τις συγχέουν μόνο με ένα λιγότερο σοβαρό πρόβλημα, όπως μια γρίπη ή ακόμα και μια κακή πέψη. Έτσι, κάθε φορά που μια γυναίκα έχει ιστορικό καρδιακής νόσου, υψηλ