Η ΜΕΣΕΝΤΕΡΊΑ ΕΊΝΑΙ ΤΟ «ΝΈΟ» ΌΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ - ΠΕΡΙΈΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ ΣΏΜΑ

Πού είναι η Μεσεντερία και για ποιο λόγο;Επιλογή Συντάκτη
Τι είναι το anosmia και πώς αντιμετωπίζεται;
Τι είναι το anosmia και πώς αντιμετωπίζεται;
Η μεσεντερία είναι στην κοιλιά που συνδέεται με το έντερο. Πάντοτε υπήρχε αλλά προηγουμένως ταξινομείται ως ιστός που ήταν μέρος του περιτοναίου και κράτησε το έντερο στην κατάλληλη θέση του μεταφέροντας τα θρεπτικά συστατικά από το κέικ των κοπράνων πίσω στο συκώτι. Ωστόσο, το μεσεντέριο έχει καταταχθεί ως άλλο όργανο του πεπτικού συστήματος επειδή πιστεύεται ότι έχει περισσότερες λειτουργίες, παράγοντας την πρωτεΐνη C-αντιδρώσα και ρυθμίζοντας το ρυθμό της ζάχαρης στο αίμα. Επιπλέον,