ΠΏΣ ΠΑΊΡΝΕΤΕ ΠΙΈΣΕΙΣ; - ΔΕΡΜΑΤΙΚΈΣ ΠΑΘΉΣΕΙΣ

Πώς παίρνετε πιέσεις;Επιλογή Συντάκτη
Γρήγορη δοκιμή για να ξέρετε αν μπορείτε να πάρετε το Alzheimer
Γρήγορη δοκιμή για να ξέρετε αν μπορείτε να πάρετε το Alzheimer
Το Impingem είναι μια μεταδοτική ασθένεια του δέρματος που περνά εύκολα από το ένα άτομο στο άλλο μέσω επαφής δέρματος με δέρμα και επίσης μέσω επαφής με μολυσμένα αντικείμενα όπως πετσέτες, κύπελλα ή ρούχα, για παράδειγμα. Έτσι, όταν διαγνωστεί ένα άτομο στην οικογένεια, τα ρούχα και όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιεί ο ίδιος πρέπει να απολυμαίνονται μετά τη χρήση. Για να καθαρίσετε τα αντικείμ