ΙΧΘΎΩΣΗ: ΠΏΣ ΝΑ ΕΝΤΟΠΊΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΎΣΟΥΜΕ - ΓΕΝΕΤΙΚΈΣ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Χαρακτηριστικά της ιχθυοϊκής αρτηρίας και πώς γίνεται η θεραπείαΕπιλογή Συντάκτη
Πώς να χρησιμοποιήσετε το Siluet 40 για να μειώσετε τις μετρήσεις
Πώς να χρησιμοποιήσετε το Siluet 40 για να μειώσετε τις μετρήσεις
Η ιχθυοϊκή αρχενία είναι μια σπάνια και σοβαρή γενετική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από την πάχυνση του στρώματος κερατίνης που σχηματίζει το δέρμα του δέρματος, το οποίο συνήθως προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή, τη σίτιση και την κυκλοφορία. Γενικά, τα μωρά που γεννιούνται με ιχθυοϊκή αρχενία πεθαίνουν λίγες εβδομάδες μετά τη γέννηση ή επιβιώνουν το πολύ μέχρι την ηλικία των 3 ετών. Τα μωρά με αυτή την ασθένεια έχουν παχύ δέρμα, το οποίο