ΠΏΣ ΝΑ ΕΝΤΟΠΊΖΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΆΦΟΡΟΥΣ ΤΎΠΟΥΣ ΑΝΑΙΜΊΑΣ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΤΟΥ ΑΊΜΑΤΟΣ

Συμπτώματα των κύριων τύπων αναιμίαςΕπιλογή Συντάκτη
Τι προκαλεί το Labirintite;
Τι προκαλεί το Labirintite;
Η αναιμία είναι μια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από μειωμένη αιμοσφαιρίνη στην κυκλοφορία του αίματος, η οποία μπορεί να έχει διάφορες αιτίες, από τη γενετική αλλαγή έως την κακή διατροφή. Συνήθως παράγουν παρόμοια συμπτώματα όπως ζάλη, χάντρα, κεφαλαλγία, αδυναμία, ξηρό δέρμα και βλεννογόνους. Για να προσδιοριστεί και να επιβεβαιωθεί η διάγν