ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΑΠΕΚΚΡΙΤΙΚΉ ΟΥΡΟΓΡΑΦΊΑ, ΠΏΣ ΓΊΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΆΖΕΤΑΙ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ

Τι είναι η εκκριτική ουρογραφία, πώς γίνεται και προετοιμάζεταιΕπιλογή Συντάκτη
Πώς να πάρει τον ήλιο χωρίς κίνδυνο για την Υγεία
Πώς να πάρει τον ήλιο χωρίς κίνδυνο για την Υγεία
Η απεκκριτική ουρογραφία είναι ένα διαγνωστικό τεστ που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της δομής και της λειτουργίας του ουροποιητικού συστήματος, όταν υποψιάζονται νεφρικές μάζες, όπως όγκοι, θρόμβοι ή γενετικές ανωμαλίες. Γενικά, η ουρογραφική αποβολή γίνεται από τον ουρολόγο, στην περίπτωση του άνδρα ή από τον γυναικολόγο, στην περίπτωση της γυναίκας, ειδικά όταν υπάρχουν συμπτώματα όπως το αίμα στα ούρα, ο πό