ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΊΖΟΥΝ ΤΗ ΔΩΡΕΆ ΑΊΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Ασθένειες που αποτρέπουν την αιμοδοσίαΕπιλογή Συντάκτη
Τι προκαλεί το Labirintite;
Τι προκαλεί το Labirintite;
Ορισμένες ασθένειες όπως η ηπατίτιδα Β και C, το AIDS και η σύφιλη εμποδίζουν μόνιμα τη δωρεά αίματος, δεδομένου ότι είναι ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν από το αίμα, καθιστώντας δυνατή τη μόλυνση του ατόμου που την λαμβάνει. Επιπλέον, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου μπορεί να αποτρέψετε προσωρινά τη δωρεά, ειδικά αν έχετε επικίνδυνες συμπεριφορές όπως πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους ή παράνομη χρήση ναρ