ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΉΣ ΑΝΕΠΆΡΚΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Θεραπεία της νεφρικής ανεπάρκειαςΕπιλογή Συντάκτη
Πώς να πάρει τον ήλιο χωρίς κίνδυνο για την Υγεία
Πώς να πάρει τον ήλιο χωρίς κίνδυνο για την Υγεία
Η θεραπεία της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας μπορεί να γίνει με επαρκή τροφή, φάρμακα και σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, όταν ο νεφρός διαταράσσεται σοβαρά, μπορεί να είναι απαραίτητη η αιμοκάθαρση για να φιλτράρει το αίμα ή ακόμα και να κάνει μεταμόσχευση νεφρού. Σε νεφρική ανεπάρκεια, τα νεφρά δεν είναι πλέον σε θέση να φιλτράρουν το αίμα, προκαλώντας συσσώρευση τοξικών ουσιών στο σώμα. Σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια παρατηρείται μείωση της νεφρικής ικανότητας, ενώ σε χρόνια