ΣΎΝΔΡΟΜΟ ΆΓΓΕΛΟΣ - ΓΕΝΕΤΙΚΈΣ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Σύνδρομο AngelmanΕπιλογή Συντάκτη
Πώς να θεραπεύσετε εξωτερικές αιμορροΐδες
Πώς να θεραπεύσετε εξωτερικές αιμορροΐδες
Το σύνδρομο Angelman είναι μια γενετική και νευρολογική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από σπασμούς, αποσυνδεδεμένες κινήσεις, πνευματική καθυστέρηση, έλλειψη ομιλίας και υπερβολικό γέλιο. Τα παιδιά με αυτό το σύνδρομο έχουν μεγάλο στόμα, γλώσσα και σαγόνι, ένα μικρό μέτωπο και είναι συνήθως ξανθά και μπλε μάτια. Οι αιτίες του συνδρόμου