ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΕΥΆΛΩΤΟΥ ΣΥΝΔΡΌΜΟΥ Χ - ΓΕΝΕΤΙΚΈΣ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Σύνδρομο Fragile X: τι είναι, συμπτώματα και διάγνωσηΕπιλογή Συντάκτη
Τι είναι το anosmia και πώς αντιμετωπίζεται;
Τι είναι το anosmia και πώς αντιμετωπίζεται;
Το σύνδρομο ευθραυστό X είναι μια γενετική ασθένεια που συμβαίνει λόγω μιας μετάλλαξης στο χρωμόσωμα Χ, οδηγώντας στην εμφάνιση αρκετών επαναλήψεων της αλληλουχίας CGG. Επειδή έχουν μόνο ένα χρωμόσωμα X, τα αγόρια επηρεάζονται περισσότερο από αυτό το σύνδρομο, παρουσιάζοντας πιο χαρακτηριστικές ενδείξεις,