ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ: ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΥΣΊΕΣ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΘΟΎΝ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ

Τι είναι η τοξικολογική εξέταση και πώς γίνεται;Επιλογή Συντάκτη
Τι είναι η ραβδομυόλυση και πώς να την αντιμετωπίσετε
Τι είναι η ραβδομυόλυση και πώς να την αντιμετωπίσετε
Η τοξικολογική δοκιμή είναι μια εργαστηριακή δοκιμή που αποσκοπεί στην επαλήθευση του εάν το άτομο έχει εκτεθεί ή έχει εκτεθεί σε οποιοδήποτε τύπο τοξικής ουσίας ή φαρμάκου τις τελευταίες 90 ή 180 ημέρες, δεδομένου ότι αυτή η εξέταση είναι υποχρεωτική από το 2016 για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης των κατηγοριών C, D και E και πρέπει να διεξάγεται σε εργαστήρια εγκεκριμένα από το DETRAN. Παρόλο που χρησιμοποιείται ευρέως στη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης της άδειας, η τοξικολογία μπορεί επίσης να διεξάγεται στο νοσοκομείο όταν υπάρχουν υπόνοιες δηλητηρίασης από τοξικές ή αγχολυτικ