ΑΠΌΣΤΗΜΑ: ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΏΣ ΓΊΝΕΤΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΔΕΡΜΑΤΙΚΈΣ ΠΑΘΉΣΕΙΣ

Τι είναι το απόστημα και οι κύριοι τύποιΕπιλογή Συντάκτη
Γρήγορη δοκιμή για να ξέρετε αν μπορείτε να πάρετε το Alzheimer
Γρήγορη δοκιμή για να ξέρετε αν μπορείτε να πάρετε το Alzheimer
Το απόστημα είναι μια μικρή ανύψωση του δέρματος που χαρακτηρίζεται από την παρουσία πύου, ερυθρότητας και τοπικής αύξησης της θερμοκρασίας. Συνήθως το απόστημα προκαλείται από βακτηριακή λοίμωξη και μπορεί να προκύψει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Το απόστημα μπορεί να είναι ορατό στο δέρμα ή να αναπτύσσεται μέσα στο σώμα, που ονομάζεται εσωτερικός αποστάτης, όπως για παράδειγμα το απόστημα του εγκεφάλου, το οποίο είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί. Η διάγνωσ