ΣΎΝΔΡΟΜΟ KLINEFELTER: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΓΕΝΕΤΙΚΈΣ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Χαρακτηριστικά του συνδρόμου KlinefelterΕπιλογή Συντάκτη
Τι είναι ο μωσαϊκός και οι κύριες συνέπειές του
Τι είναι ο μωσαϊκός και οι κύριες συνέπειές του
Το σύνδρομο Klinefelter είναι μια σπάνια γενετική διαταραχή που επηρεάζει μόνο τα αγόρια και προκύπτει λόγω της παρουσίας ενός επιπλέον χρωμοσώματος Χ στο σεξουαλικό ζευγάρι. Αυτή η χρωμοσωμική ανωμαλία, που χαρακτηρίζεται από ΧΧΥ, προκαλεί αλλαγές στη σωματική και γνωστική ανάπτυξη, δημιουργώντας σημαντικά χα