ΜΉΠΩΣ Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΆΤΩΝ ΚΆΝΕΙ ΚΑΚΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ; - ΠΕΡΙΈΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ ΣΏΜΑ

Είναι η χρήση του φούρνου μικροκυμάτων κακή για την υγεία;Επιλογή Συντάκτη
Τι είναι ο μωσαϊκός και οι κύριες συνέπειές του
Τι είναι ο μωσαϊκός και οι κύριες συνέπειές του
Η χρήση των μικροκυμάτων σε ζεστά τρόφιμα δεν δημιουργεί κανένα κίνδυνο για την υγεία, ακόμη και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, επειδή η ακτινοβολία περιέχεται στο εσωτερικό, δεν εξαπλώνεται. Επιπλέον, η ακτινοβολία δεν είναι στα τρόφιμα, επειδή η θέρμανση συμβαίνει από την κίνηση των σωματιδίων του νερού και όχι από την απορρόφηση των ακτίνων και επ